حضور نماینده دفتر بازرسی در سفر استانی قزوین به همراه هیات نمایندگی وزارت خانه

حضور نماینده دفتر بازرسی در سفر استانی قزوین به همراه هیات نمایندگی وزارت خانه

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۹:۳۶ اخبار برگزیده رویدادهای مهم
استقرار میز ارتباطات مردمی وزارت علوم در دانشگاه بین المللی امام خمینی( ره) قزوین در راستای سفر رئیس جمهور به استان قزوین
استقرار میز ارتباطات مردمی وزارت عتف در دانشگاه فردوسی مشهد

استقرار میز ارتباطات مردمی وزارت عتف در دانشگاه فردوسی مشهد

۱۵ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۳:۴۸ اخبار برگزیده رویدادهای مهم
استقرار میز ارتباطات مردمی وزارت علوم در دانشگاه فردوسی مشهد در راستای سفر رئیس جمهور به استان خراسان رضوی