"دومین نشست رابطین امور حقوق شهروندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه یک کشور"

"دومین نشست رابطین امور حقوق شهروندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه یک کشور"

۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | ۰۷:۳۱ اخبار برگزیده رویدادهای مهم
"دومین نشست رابطین امور حقوق شهروندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه یک کشور" ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۹ به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
اعلام نظر در خصوص لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

اعلام نظر در خصوص لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

اعلام نظر همگانی در خصوص لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی به مدت دوهفته
ششمین نشست جامعه نظارت و بازرسی دولت با حضور مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم

ششمین نشست جامعه نظارت و بازرسی دولت با حضور مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم

۱۱ دی ۱۳۹۸ | ۱۱:۵۵ اخبار برگزیده رویدادهای مهم
ششمین نشست جامعه نظارت و بازرسی دولت با حضور مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم در وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی برگزار شد
نخستین نشست « رابطین امور حقوق شهروندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور» در دانشگاه فردوسی مشهد

نخستین نشست « رابطین امور حقوق شهروندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور» در دانشگاه فردوسی مشهد

۰۲ دی ۱۳۹۸ | ۰۷:۲۱ اخبار برگزیده رویدادهای مهم
نشست « رابطین امور حقوق شهروندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور» ۲۶ آذرماه ۱۳۹۸ به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.