پرسش‌های متداول


شکایات مربوط به موسسات کنکور وآموزش کنکور به چه صورت می باشد؟

تنها موسساتی که پس از آزمون سراسری از سازمان سنجش دانشجو می پذیرند و در قبال آموزش خود مدرک تحصیلی مورد تایید وزارت علوم صادر می کنند زیر نظر وزارت علوم و تحت نظارت دفتر بازرسی می باشد و شکایت در خصوص قرارداد و تعهدات موسسات کنکور و.... از دستگاه قضایی امکان پذیر است فقط در خصوص اساتید و کادر آموزشی این موسسات دانشگاه جامع علمی کاربردی پاسخگو می باشد.

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۶

شکایت از کسانی که اقدام به انجام کانالهای مجازی تلگرام و یا سایت هایی که خود را منتخب به وزارت علوم معرفی می نمایند به چه صورت است؟

اینگونه درخواست ها از طریق پلیس فتا قابل پیگیری می باشد. 

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۶

شکایات مربوطه به سرقت علمی و نیز مجلات از دفتر بازرسی قابل پیگیری است؟

خیر اینگونه درخواست ها از معاونت پژوهشی و دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی قابل پیگیری می باشد.

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۶

شکایت از موسسات غیرانتفاعی به چه شکل است؟

با توجه به اینکه کلیه موسسات غیرانتفاعی کل کشور زیر نظر دفتر آموزشی غیردولتی بوده اند و رسیدگی کلیه امور مربوطه به آنه از این دفتر انجام می شود متقاضیان می بایست ابتدا با دفتر آموزشی های غیردولتی طرح موضوع نمایند و در صورت استعلام و محرز شدن تخلف صورت گرفته و یا اعلام عدم رسیدگی از آن دفتر به بازرسی درخواست ارائه نمایند.

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۶

برای آزمون های استخدامی میشود به دفتر بازرسی شکایت کرد؟

خیر در خصوص آزمون استخدامی خاطر نشان می دارد سازمان سنجش فقط برگزار کننده آزمون ات و پذیرش مصاحبه و استخدام و کلیه امور ثانویه توسط ارگان و سازمان مربوطه انجام می شود. 

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۶

برای شکایت ازسازمان سنجش و آزمون سراسری به کجا باید مراجعه کرد؟

متقاضیان میبایست با مراجعه به سایت سازمان سنجش و با مراجعه به آدرس سازمان در خیابان کرین خان زند جنب پل کریم خان به اداره پاسخگویی درخواست مکتوب ارائه و در صورت عدم رسیدگی در سازمان مذکور از دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات اقدام نمایند.

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۶

آیا درخواست بازگشت و انتقال و مهمان به تحصیل قابل پیگیری ازدفتر بازرسی می باشد؟

خیر درخواست بازگشت به تحصیل انتقال و میهمان در دفتر امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان برای بازگشت به تحصیل در کمیسیون موارد خاص و برای نقل و انتقال و میهمان از طریق سایت سازمان و در تاریخ مشخص انجام می گیرد. 

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۶

آیا رسیدگی به شکایات از موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور در دفتر بازرسی انجام می شود؟

خیر با توجه به اینکه کلیه این موسسات زیر نظر اداره کل اعزام در سازمان امور دانشجویان می باشد و مجوزهای فعالیت این موسسات نیز از این اداره صادر می شود رسیدگی به شکایات از این دست در اداره کل اعزام واقع در میدان فردوسی انجام می شود. 

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۶

آیا بازرس به دانشگاهها اعزام میشود؟

بله با دستور مدیرکل با تشخیص ایشان هم به صورت دوره ای و هم به صورت موردی بازرسی از دانشگاهها انجام می شودو نتیجه به مدیرکل بازرسی و در صورت لزوم به مقام عالی وزارت گزارش می شود.

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۶

  پیگیری درخواست انتقال و مهمانی دانشجویان درحوزه وظایف كدام دفتر است؟

سامانه نقل و انتقال دانشجویان از سازمان دانشجویان

آخرین ویرایش۲۴ اسفند ۱۳۹۴

شکایت به موسسات خصوصی که اقدام به فروش پایان نامه می کنند به چه صورت می باشد.

در خصوص اقدام به فروش پایان نامه متقاضیان محترم می توانند از معاونت پژوهشی وزارت علوم پیگیری نمایند

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۶

آیا برای آزمون های استخدامی میشود به دفتر بازرسی شکایت کرد؟

خیر در خصوص آزمون استخدامی خاطر نشان می‌دارد سازمان سنجش فقط برگزار  کننده آزمون است و پذیرش، مصاحبه، استخدام و کلیه امور ثانویه توسط ارگان و سازمان مربوطه انجام می‌شود.

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۶