اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات نخستین نشست کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد وزارت علوم تحقیقات و فناوری را برگزار کرد

۲۲ مرداد ۱۳۹۳ | ۱۴:۴۷ کد : ۱۰۳۸ بدون عنوان
تعداد بازدید:۱۰۸۴
به نام خدا اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات نخستین نشست کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد وزارت علوم تحقیقات و فناوری را در روز چهارشنبه پانزدهم مردادماه...
 اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات نخستین نشست کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد وزارت علوم تحقیقات و فناوری را برگزار کرد


به نام خدا
     اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات نخستین نشست کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد وزارت علوم تحقیقات و فناوری را در روز چهارشنبه پانزدهم مردادماه هزار و سیصد و نود و سه، برگزار کرد. این نشست در سالن شهید مفتح واقع در طبقه دوم ساختمان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با شرکت حدود 40 تن از مسئولان و کارشناسان مرتبط با موضوع نشست برگزار شد.
      سخنرانان این نشست به ترتیب آقایان دکتر صادقی(مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت متبوع)  ، دکتر احمدی خطیر(بازرس کل سازمان یازرسی کل کشور )، دکتر ایرجی(معاون بازرسی و پاسخگویی به شکایات) و ادیبی(رئیس امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور)بودند.
   عناوین سخنرانی های ارائه شده در نشست عبارت بود از :
الف) مروری بر پیشنیه قانونگذاری در حوزه سلامت نظام اداری و مقابله بافساد
ب) تجارب سازمان بازرسی کل کشور در اجرای قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد
ج) وظایف کارگروه ارتقاء سلامت نظام اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
1- در سخنرانی نخست موضوعاتی نظیر تعریف از فساد در قانون،  پیشینه قانونی مبارزه با فساد اداری در نظام جمهوری اسلامی  و جایگاه ایران در رده بندی جهانی مقابله با فساد الگوی پیشنهادی تدوین نظام حقوقی مؤثر برای پیشگیری و مبارزه با فساد، وظایف و تکالیف دستگاههای دولتی در پیشگیری از فساد اداری در قالب موارد مربوط در وزارت متبوع مورد بحث قرار گرفت.
2- در دومین سخنرانی دلایل پیدایش فساد ، قانون ارتقاء سلامت اداری و سامانه رسیدگی به شکایات مورد بحث قرار گرفت.
3- و در آخرین سخنرانی نیز عوامل موثر در ارتقاء سلامت نظام اداری، اصول کلیدی در وظایف کارگروه ارتقاء نظام سلامت اداری و شاخص ‌های پیشنهادی  اندازه گیری سلامت نظام اداری مورد بحث قرار گرفت.
در قسمت دوم این نشست شرکت کنندگان به بیان دیدگاههای خود پیرامون مباحث مطرح شده پرداختند و برخی از ابهامات و پرسش ها نیز پیرامون حدود سلامت اداری و مقابله فساد و اختیارات و وظایف سازمان بازرسی کل کشور پیرامون این موضوع مطرح شد.