گزارش عملکرد اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات در سال1392

۲۴ خرداد ۱۳۹۳ | ۱۰:۵۷ کد : ۱۳۴۲۵ بدون عنوان
تعداد بازدید:۵۹۳
برای مشاهده نمایی کلی از میزان فعالیت انجام شده در اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات مورخ 1/6/1392 لغایت 30/11/1392 می توانید به منو ی اصلی سایت، گزارش عملکرد مراجعه نمایید....
برای مشاهده  نمایی کلی از  میزان فعالیت انجام شده  در اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات  مورخ 1/6/1392 لغایت 30/11/1392 می توانید به منو ی اصلی سایت، گزارش عملکرد مراجعه نمایید.