گزارش عملکرد شهریور، مهر و آبان ماه سال 1393

۲۷ اسفند ۱۳۹۳ | ۱۵:۰۶ کد : ۱۳۴۲۹ بدون عنوان
تعداد بازدید:۷۴۹
دراین گزارش ضمن ارائه شرحی درباره انواع درخواست­ها، شکایات، پیگیری ­ها و گزارش ­های ارائه شده، فعالیت ­های این دفترکه امکان ارائه کمی و آماری آن وجود داشته به زبان آمار و به صورت جداول ...
گزارش عملکرد شهریور، مهر و آبان ماه سال 1393
دراین گزارش ضمن ارائه شرحی درباره انواع درخواست­ها، شکایات، پیگیری ­ها و گزارش ­های ارائه شده، فعالیت ­های این دفترکه امکان ارائه کمی و آماری آن وجود داشته به زبان آمار و به صورت جداول و نمودارهای فراوانی ومقایسه­ای نشان داده شده است.​ گزارش شهریور تا آبان93.pdf​