اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات نخستین نشست کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد وزارت علوم تحقیقات و فناوری را برگزار کرد

۲۲ مرداد ۱۳۹۳ | ۰۰:۰۰ کد : ۱۵۴ اخبار برگزیده
تعداد بازدید:۴۳۷۷
اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات نخستین نشست کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد وزارت علوم تحقیقات و فناوری را در روز چهارشنبه پانزدهم مردادماه هزار و سیصد و نود و سه، برگزار کرد. این نشست در سالن شهید مفتح واقع در طبقه دوم ساختمان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با شرکت حدود ۴۰ تن از مسئولان و کارشناسان مرتبط با موضوع نشست برگزار شد.

به نام خدا

اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات نخستین نشست کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد وزارت علوم تحقیقات و فناوری را در روز چهارشنبه پانزدهم مردادماه هزار و سیصد و نود و سه، برگزار کرد. این نشست در سالن شهید مفتح واقع در طبقه دوم ساختمان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با شرکت حدود ۴۰ تن از مسئولان و کارشناسان مرتبط با موضوع نشست برگزار شد.
سخنرانان این نشست به ترتیب آقایان دکتر صادقی (مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت متبوع) ، دکتر احمدی خطیر (بازرس کل سازمان یازرسی کل کشور)، دکتر ایرجی (معاون بازرسی و پاسخگویی به شکایات) و ادیبی (رئیس امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) بودند.
عناوین سخنرانی های ارائه شده در نشست عبارت بود از:
الف) مروری بر پیشنیه قانونگذاری در حوزه سلامت نظام اداری و مقابله بافساد
ب) تجارب سازمان بازرسی کل کشور در اجرای قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد
ج) وظایف کارگروه ارتقاء سلامت نظام اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۱- در سخنرانی نخست موضوعاتی نظیر تعریف از فساد در قانون، پیشینه قانونی مبارزه با فساد اداری در نظام جمهوری اسلامی و جایگاه ایران در رده بندی جهانی مقابله با فساد الگوی پیشنهادی تدوین نظام حقوقی مؤثر برای پیشگیری و مبارزه با فساد، وظایف و تکالیف دستگاههای دولتی در پیشگیری از فساد اداری در قالب موارد مربوط در وزارت متبوع مورد بحث قرار گرفت.
۲- در دومین سخنرانی دلایل پیدایش فساد، قانون ارتقاء سلامت اداری و سامانه رسیدگی به شکایات مورد بحث قرار گرفت.
۳- و در آخرین سخنرانی نیز عوامل موثر در ارتقاء سلامت نظام اداری، اصول کلیدی در وظایف کارگروه ارتقاء نظام سلامت اداری و شاخص های پیشنهادی اندازه گیری سلامت نظام اداری مورد بحث قرار گرفت.
در قسمت دوم این نشست شرکت کنندگان به بیان دیدگاههای خود پیرامون مباحث مطرح شده پرداختند و برخی از ابهامات و پرسش ها نیز پیرامون حدود سلامت اداری و مقابله فساد و اختیارات و وظایف سازمان بازرسی کل کشور پیرامون این موضوع مطرح شد.
 

( ۲ )