گزارش عملکرد شهریور، مهر و آبان ماه سال 1393

۲۷ اسفند ۱۳۹۲ | ۰۰:۰۰ کد : ۱۵۵ رویدادهای مهم
تعداد بازدید:۱۲۴۸
دراین گزارش ضمن ارائه شرحی درباره انواع درخواست­ها، شکایات، پیگیری ­ها و گزارش ­های ارائه شده، فعالیت ­های این دفترکه امکان ارائه کمی و آماری آن وجود داشته به زبان آمار و به صورت جداول و نمودارهای فراوانی ومقایسه­ای نشان داده شده است.

دراین گزارش ضمن ارائه شرحی درباره انواع درخواست­ها، شکایات، پیگیری ­ها و گزارش ­های ارائه شده، فعالیت ­های این دفترکه امکان ارائه کمی و آماری آن وجود داشته به زبان آمار و به صورت جداول و نمودارهای فراوانی ومقایسه­ای نشان داده شده است.

گزارش شهریور تا آبان93


( ۲ )

نظر شما :