جلسه برنامه ریزی، بررسی و طراحی فرایند های انجام کار جهت استقرار سامانه مدیریت الکترونیکی میز خدمت

جلسه برنامه ریزی، بررسی و طراحی فرایند های انجام کار جهت استقرار سامانه مدیریت الکترونیکی میز خدمت

۱۴ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۵:۰۲ کد : ۴۱۲۲۱ اخبار برگزیده رویدادهای مهم
تعداد بازدید:۱۳۵۲
جلسه برنامه ریزی، بررسی و طراحی فرایند های انجام کار جهت استقرار سامانه مدیریت الکترونیکی میز خدمت در تاریخ ۹۷/۶/۱۱ در دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم
جلسه برنامه ریزی، بررسی و طراحی فرایند های انجام کار جهت استقرار سامانه مدیریت الکترونیکی میز خدمت

جلسه برنامه ریزی، بررسی و طراحی فرایند های انجام کار جهت استقرار سامانه مدیریت الکترونیکی میز خدمت در روز یکشنبه مورخ ۹۷/۶/۱۱ باحضور نمایندگان دفاتر روابط عمومی- دفتر بهره وری- اداره کل امور اداری و معاون دفتر بازرسی و رئیس گروه ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی و رئیس میز خدمت ستاد وزارت متبوع در دفتر دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی و مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات برگزار گردید.
در این جلسه مقرر شد با عنایت به شناسنامه خدمت هر معاونت فرایند های خدمت احصاء و جهت درج در سامانه وزارت علوم به آدرس www.msrt.ir جهت بهره برداری مراجعین غیر حضور منظور گردد.

 


( ۱ )