جلسه کمیسیون لوایح دولت

جلسه کمیسیون لوایح دولت در نهاد ریاست جمهوری

۱۰ دی ۱۳۹۷ | ۱۴:۵۷ کد : ۴۴۴۵۶ اخبار برگزیده رویدادهای مهم
تعداد بازدید:۸۵۷
جلسه اصلی کمیسیون لوایح دولت به تاریخ ۸ دیماه ۱۳۹۷ با حضور دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی آقای دکتر فریدون جعفری در نهاد ریاست جمهوری به عنوان نماینده تام الاختیار وزارتخانه برگزار شد
جلسه کمیسیون لوایح دولت در نهاد ریاست جمهوری

جلسه اصلی کمیسیون لوایح دولت به تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۹۷ با حضور دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی آقای دکتر فریدون جعفری در نهاد ریاست جمهوری به عنوان نماینده تام الاختیار وزارتخانه برگزار شد.
آقای دکتر فریدون جعفری دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی به عنوان نماینده تام الاختیار وزارتخانه برای بررسی و نهایی کردن لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی در این جلسه حضور یافتند.
در این جلسه که سی و دومین جلسه کمیسیون لوایح در سال ۱۳۹۷ بود لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی منبعث از اصول راهبردی پاریس برای واگذاری نظارت و پایش اجرای مفاد حقوق بشر و شهروندی به نهادی ملی متشکل از نهادهای مدنی و منفک از دولت به تصویب کمیسیون رسیده و برای تصویب نهایی در دولت مقرر شد به هیأت دولت ارسال شود.