برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری اولین جشنواره ملی انتخاب پایان نامه برتر دانشجویی در حوزه حقوق شهروندی

۰۸ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۳:۱۴ کد : ۴۷۸۱۱ اخبار برگزیده رویدادهای مهم
تعداد بازدید:۱۲۱۱
برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری اولین جشنواره ملی انتخاب پایان نامه برتر دانشجویی در حوزه حقوق شهروندی
برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری اولین جشنواره ملی انتخاب پایان نامه برتر دانشجویی در حوزه حقوق شهروندی

به گزارش دفتر دستیار ویژه وزیر علوم در حوزه حقوق شهروندی جلسه شورای سیاستگذاری اولین جشنواره ملی انتخاب پایان نامه برتر در حوزه حقوق شهروندی در دفتر دستیار ویژه وزیر علوم تحقیقات و فناوری با حضور نمایندگان تام الاختیار معاونت‌های مرتبط در وزارتخانه) سازمان امور دانشجویان، معاونت آموزشی، پژوهشی و فرهنگی) و نمایندگان و فعالان غیردولتی در حوزه حقوق شهروندی (دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی) و مدیر مسئول انتشارات تخصصی حقوق شهروندی و نماینده تام الاختیاردانشگاه تربیت مدرس به عنوان دانشگاه معین برگزارشد. در این جلسه ضمن بررسی پیشنهادات نمایندگان معاونت‌ها و تعیین کمیته‌های اجرایی و علمی و ارزیابی جشنواره، مقرر گردید مکاتبات مرتبط با حوزه‌های دولتی و غیردولتی فعال در حوزه حقوق شهروندی برای جلب مشارکت و حمایت مادی و معنوی به عمل آمده و کمیته‌های منتخب نیز دستورالعمل اجرایی نحوه فعالیت کمیته‌ها را برای جلسه بعدی شورا تهیه و ارائه نمایند.

اولین جشنواره ملی انتخاب پایان نامه برتر در حوزه حقوق شهروندی مقرر است در پاییز ۱۳۹۸ همزمان با سالروز رونمایی از منشور حقوق شهروندی با مشارکت دانشگاه تربیت مدرس برگزار شود. تا حال حاضر حدود ۸۰۰ پایان نامه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با حقوق شهروندی شناسایی شده است و قابلیت ارزیابی را دارند.