اخبار برگزیده - آرشیو

هفدهمین جلسه کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
هفدهمین جلسه کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

هفدهمین جلسه کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

برگزاری هفدهمین جلسه کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری در تاریخ ۹۹/۳/۲۴ با حضور نماینده محترم وزیر در کمیته.

ادامه مطلب