رویدادهای مهم - آرشیو

انتصاب مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات آقای دکتر فریدون جعفری به عنوان " دستیار ویژه وزیر در امور حقوق شهروندی"

با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ دکتر فریدون جعفری به عنوان " دستیار ویژه وزیر در امور حقوق شهروندی" منصوب شد

با حکم دکتر منصورغلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری،دکتر فریدون جعفری، مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات این وزارت با حفظ سمت به عنوان " دستیار ویژه وزیر در امور حقوق شهروندی" منصوب شد.

ادامه مطلب