فرایند های دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات

علاقمندان می توانند در این قسمت با مراجه به دو لینک فرایند بازرسی و فرایند پاسخگویی به شکایات با جزئیات کامل هر کدام آشنا شوند