اطلاعیه سامانه پاسخگویی به شکایات

اطلاعیه سامانه پاسخگویی به شکایات

با توجه به مشکلات نرم افزاری موجود در سامانه پاسخگویی به شکایات که لینک آن در صفحه اصلی قسمت میز خدمت سایت موجود می باشد تا اطلاع ثانوی ارائه خدمات به ارباب رجوع گرامی از طریق سامانه مذکور امکان پذیر نمی باشد. لذا متقاضیان می توانند از طریق ارسال نمابر و یا سایر راه های ارتباطی این اداره کل درخواست و شکایات خود را ارائه و پیگیری نمایند.