اطلاعیه مشاهده فرایند های دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات

با مراجه به قسمت شرح وظایف در صفحه اصلی می توانید از فرایند پاسخگویی به شکایات و فرایند بازرسی با جزئیات کامل آشنا شوید

درباره ما ← شرح وظایف فرایند های دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات