گزارش عملکرد

در راستای ضرورت شفافیت و حق اطلاع مردم و مراجعین از عملکرد دستگاه های اجرایی کشور، اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عنوان مرجع تخصصی و ساختاری پاسخگویی به شکایت تهیه پاسخ مستند و مستدل به شهروندان محترم در راستای اجرای مفاد ماده ۲۳ و ۲۴ منشور حقوق شهروندی ابلاغی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، خلاصه ای از عملکرد سالیانه این دفتر را در سال ۱۳۹۷ برای بازدید مراجعین  به شرح نمودار زیر ارائه می نماید.