گزارش عملکرد بازرسی و پاسخگویی به شکایات در سال ۱۳۹۶

گزارش عملکرد بازرسی و پاسخگویی به شکایات در سال ۱۳۹۶

در راستای ضرورت شفافیت و حق اطلاع مردم و مراجعین از عملکرد دستگاه های اجرایی کشور، اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عنوان مرجع تخصصی و ساختاری پاسخگویی به شکایت تهیه پاسخ مستند و مستدل به شهروندان محترم در راستای اجرای مفاد ماده ۲۳ و ۲۴ منشور حقوق شهروندی ابلاغی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، خلاصه ای از عملکرد سالیانه این دفتر را در سال ۱۳۹6 برای بازدید مراجعین  به شرح نمودار زیر ارائه می نماید.


لینک دانلود فایل