گزارش عملکرد دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات در سال ۱۳۹۷

گزارش عملکرد دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات  در سال ۱۳۹۷

در راستای ضرورت شفافیت و حق اطلاع مردم و مراجعین از عملکرد دستگاه های اجرایی کشور، اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عنوان مرجع تخصصی و ساختاری پاسخگویی به شکایت تهیه پاسخ مستند و مستدل به شهروندان محترم در راستای اجرای مفاد ماده ۲۳ و ۲۴ منشور حقوق شهروندی ابلاغی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، خلاصه ای از عملکرد سالیانه این دفتر را در سال ۱۳۹۷ برای بازدید مراجعین  به شرح نمودار زیر ارائه می نماید.


لینک دانلود فایل