درخواست ملاقات با مدیرکل دفتر بازرسی

متقاضیان گرامی ملاقات مردمی مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات در روز یکشنبه هرهفته در ساعات اداری و از ساعت ۹ لغایت ۱۲ صورت می پذیرد و برای هما هنگی روز شنبه با شماره تلفن ۸۲۲۳۴۲۵۰ آقای بیگلری اقدام نمایید.
لازم به ذکر است برای ملاقات با مدیر، تشکیل پرونده و اقدامات اولیه و امور کارشناسی توسط کارشناسان دفتر ضروری بوده و فقط در صورت عدم پاسخگویی دانشگاه مقصد و یا اعتراض به پاسخ واصله هماهنگی ملاقات با مدیر انجام می شود (بجز موارد خاص). همچنین برای طرح موضوع و صحبت و مشورت با مسئولین در ساعات اداری همه روزه توسط کارشناسان، مسئولین دفتر، و معاون محترم دفتر به صورت حضوری و تلفنی بدون محدودیت امکان پذیر می باشد.